Go to profile
Nya Lidköpings-Tidningen
Nya Lidköpings-Tidningen's logotype

Nya Lidköpings-Tidningen

Local News · Lidköping, Sweden

Materialspecifikation Helsida Desktop

HTML5
Dimensioner: 1920x1080px
Materialet måste produceras responsivt. Detta på grund av att ett webbläsarfönster kan variera i oändlighet när det gäller storlek.
Annonsbård på 40px läggs automatiskt ovanpå annonsen i fönstrets topp. Ingenting viktigt bör därför läggas närmare än 60px från toppen.
Vill man vara exakt kan man lägga en vit platta längst upp i annonsen som är lika hög som annonsbården, det vill säga 40px hög. Annonsbården täcker då bara den vita plattan.
Om en enda clickTAG ska täcka hela annonsen behöver denna inte definieras specifikt. Vi kan lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om flera flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG och filstruktur. Det finns också detaljerade instruktioner för hur man gör i Adobe Edge och Adobe Animate CC

JPG, PNG eller GIF
Dimensioner: 1920x1080px
Bilden kommer anpassas proportionerligt efter fönstrets storlek och lämna marginal i sidorna eller nedanför annonsen beroende på hur webbläsarfönstret ser ut.
Annonsbård på 40px läggs automatiskt ovanpå annonsen i fönstrets topp. Ingenting viktigt bör därför läggas närmare än 60px från toppen.
Vill man vara exakt kan man lägga en vit platta längst upp i annonsen som är lika hög som annonsbården, det vill säga 40px hög. Annonsbården täcker då bara den vita plattan.

Video Mp4 + WEBM + JPG
Utöver videofilerna behöver vi en statisk bild som visas innan videon. Playknapp läggs automatiskt på i mitten av bilden.
Filformat: .Mp4 + WEBM
Dimensioner: 16:9
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps

Materialspecifikation

Banners
Filformat: .jpg, .gif, .png, HTML5, Script. Viktbegränsningar finns angivet under respektive annonsformat. Detaljerad information om vikter, polite load med mera finns här. För att tags från Google DCM ska fungera korrekt i vår adserver måste en specifik parameter finnas med, läs mer om det här.
HTML5 clickTAGs
Om en enda clickTAG ska täcka hela annonsen behöver denna inte definieras specifikt. Vi kan lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om flera flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG och filstruktur. Det finns också detaljerade instruktioner för hur man gör i Adobe Edge och Adobe Animate CC

Video
Filformat: .m4v, .avi, .mov .flv
Dimensioner: 16:9
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps

Materialspecifikation Helsida Mobil

JPG, PNG eller GIF
Dimensioner: 320x480px
Maxvikt: 100 kb
Bilden kommer anpassas proportionerligt efter fönstrets storlek och lämna marginal i sidorna eller nedanför annonsen beroende på hur webbläsarfönstret ser ut.
Ett stängkryss läggs automatiskt på i det högra hörnet. Lägg därför inte något viktigt där då det riskeras bli dolt under stängkrysset.

Video Mp4 + WEBM + JPG
Utöver videofilerna behöver vi en statisk bild som visas innan videon. Playknapp läggs automatiskt på i mitten av bilden.
Filformat: .Mp4 + WEBM
Dimensioner: 16:9
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps
Click the button on products to create an inquiry