Go to profile
Nya Lidköpings-Tidningen
Nya Lidköpings-Tidningen's logotype

Nya Lidköpings-Tidningen

Local News · Lidköping, Sweden

Materialspecifikation Print

Lämning av helt färdigt annonsmaterial till NLT
För att din annons ska kunna tryckas med den höga kvalitet du har rätt till måste vissa villkor vara uppfyllda.

FILFORMAT
Vi vill ha en tryckfärdig PDF-fil i version 1.4 med inbäddade typsnitt. Vi tar ej emot flersidiga dokument. PDF:er skapade med Excel, Word eller Powerpoint accepteras ej som tryckfärdig PDF.

STORLEK
Dokumentformatet skall vara lika stort som den bokade annonsytan. Använd ej skär- eller passmärken! Om annonsen är bokad som utfallsannons ska den ha 5 mm utfall runt om. För viktigt innehåll i annonsen bör det vara minst 6 mm marginal till annonskanten. Använd ej skär- eller passmärken.

TYPSNITT
Alla typsnitt som används i annonsen (även logotyper) skall inkluderas i filen. Använd PostScript-typsnitt samt OpenType PostScript-typsnitt, använd ej TrueType-typsnitt.

FÄRGER
Använd de fyra tryckfärgerna (CMYK). Färger från andra färgsystem kommer att konverteras automatiskt. TIPS! För att säkerställa att svart text i mindre storlek blir så tydlig och läsbar som möjligt bör endast 100% K (svart) användas och ej blandas med flera färger.

BILDER
Upplösningen på färgbilder & gråskalebilder skall vara minst 200 dpi eller mer (i 100% storlek). Monokroma bilder (streck-bilder) bör ha en upplösning på minst 800 dpi. Färgbilder separeras med ICC-profilen MMP-ISOnewspaper26v4.icc och gråskalebilder med ISOnewspaper26v4_gr.icc för att erhålla rätt färgmängd (vi tar även emot bilder separerade med Färgpressen). Alternativt lämnas bilder i RGB för automatisk konvertering till rätt profil hos oss.

QR-KOD
För en väl fungerande QR-KOD bör den bestå endast av 100% K (svart) och vara i vektorgrafik alternativt bitmap/monokrom i rätt upplösning.

OBS! Avviker inskickat material från vår specifikation kommer det att ske en automatisk konvertering för att säkerställa tryckbarheten. Endast vid kritiska fel skickas det ut en varning per e-post till materialleverantören om att felaktighet i materialet har upptäckts. Ansvar för färgnyanser som har blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos materialleverantören.
Click the button on products to create an inquiry